Egyre látványosabb formát ölt a miskolci Y-híd a HE-DO Kft. jóvoltából

A miskolci Y-híd munkálataihoz kapcsolódóan még 2021-ben megvalósul a HE-DO Kft. jóvoltából a P+R parkoló, kialakul a Tiszai pályaudvar felől a hídra vezető utak kontúrja, valamint elkészül a turbókörforgalom negyede is. Az Y-híd átadásának tervezett időpontja 2022 októbere, de a műtárgyépítési munkálatokkal már 2022. nyár végére elkészülnek a szakemberek.

Remek ütemben halad a miskolci Y-híd kivitelezési munkálataival a HE-DO Kft. A Pfaff Ferenc utca, a Vörösmarty Mihály utca és a Kisfaludy Károly utca hármas csomópontjában épülő híd több vasúti vonalat is keresztez a Gömöri és a Tiszai pályaudvar térségében.

Az I. ütem részében a Vörösmarty utca kéthektáros területén dolgoznak a szakemberek, a II. ütemben pedig három hektáron építik meg az Y-hidat. Ezenkívül a teljes beruházás zöldterületek létrehozását, turbókörforgalom, illetve P+R parkoló építését, valamint szervizutak kialakítását foglalja magába összesen nyolc hektáron a város szívében.

Óriási szerepet tölt be a híd a város életében

A projekt jelentősége abban rejlik, hogy kapacitásbővítést biztosít a nyugat‒keleti irányú gépjárműforgalomnak. A Modern Városok Program részeként 2018-ban kormányhatározat született a miskolci Y-híd megépítéséről, amely átvezet két vasútvonalon, kapcsolódó rendezővágányokon, valamint lakó-, parkoló- és szervizutak fölött valósítja meg a zavartalan közlekedést.  

A projekt átadását követően megszűnnek a környéken csúcsidőben jellemző közúti torlódások. Az új közlekedési folyosó a 3-as főút Király utcai szakaszát köti be a Tiszai pályaudvar térségébe. A Vörösmarty utca kétsávosról négysávosra bővül 570 méteren hosszúságban. Ez vezet fel az Y-hídra, amelynek egyik ága a Martinkert nevű városrész felé vezet majd, a másik pedig a Tiszai pályaudvar felé.

Az Y-híd egy háromágú, 270 méteres, 12+4 támaszból és mintegy 300 méter hosszú támfalszakasz rendszeréből álló műtárgy, amely zavartalan továbbhaladást biztosít mindazoknak, akik ezen városrészek felől hagyják el Miskolcot, elkerülve a belvároson történő közlekedést. 

2021 végére megépülnek a vasbetonból készülő Y-híd főbb szerkezeti elemei

A kivitelezés I. üteméhez kapcsolódóan a Tiszai pályaudvar szomszédságában védőrétegszinten a szakemberek még 2021 végéig elkészítik a P+R parkolót, kialakítják a Tiszai pályaudvar felől a hídra vezető utak kontúrját, valamint megépítik a turbókörforgalom negyedét is. A közműkiváltásokat és az épületbontásokat követően az Y-híd építéshez köthető munkarészek 2020 őszén kezdődtek, és szintén 2021 végére létrejönnek a mintegy 16-17 ezer köbméter szerkezeti betont tartalmazó vasbetonból készülő Y-híd főbb szerkezeti elemei. A hídpálya és a támfalszakaszok monolit szegélyeinek háromnegyede szintén elkészül. A só- és korrózióvédelmi bevonatok folyamatosan készülnek, akárcsak a hídpálya lemezszigetelése és annak védelme, amelyek előrehaladása az időjárás függvénye.

2022 első negyedévében megkezdődik az Y-hídra telepítendő közvilágítási és forgalomirányítási szerkezetek beépítése, valamint minden egyéb acélszerkezet, pálcás és H2-es korlátok gyártása és szerelése.

A hídon történő akadálytalan gyalogos közlekedést két felvonó és két lépcső biztosítja. A rozsdamentes kerettel gyártott, biztonsági üveggel ellátott felületek átadásuk után esztétikus megjelenést biztosítanak majd. A kivitelezés kapcsán építendő zajvédő fal egyszerre lesz egyszerű kialakítású és vonzó megjelenésű, valamint kiváló műszaki paraméterei mellett lehetővé teszi a kilátást a környezetre, és akadályozza meg a „csőlátás” problematikáját. A 2 méteres oszloptávolságú, 3 méteres akusztikai magasságú, átlátszó kialakítású zajárnyékoló falat a hídszegély külső szélén rögzítik majd.

3000 támfalelemblokk helyszíni gyártását oldották meg

Az Y-híd mint vasúti pályaszakaszokon átívelő, többsávos autóút és felüljáró már önmagában is különleges műtárgyként épül meg városi környezetben egy már meglévő – így bontandó – vasúti felüljáró és lakóingatlanok helyén. Egyedi megjelenését a csatlakozó ágak mentén megépülő monolit-nagyelemes blokkokból készülő talajtámfalszakaszok biztosítják. A városi környezet a több száz méter hosszú támfalszakaszokkal szemben a statikai funkción kívül megjelenési igényeket is támasztott. A megjelenésükben esztétikus betonelemek összeépítésüket követően semmilyen külső bevonatot nem képesek viselni, ezért fagyállóságát a betonhoz adagolt légpórusképző szer biztosítja. A munkaterületre telepített gyártósoron 2100 köbméter mennyiségben 3000 támfalelemblokk helyszíni gyártása történt meg. A gyártás előre tervezett ütemben és rendszerben zajlott, amihez két, egyenként 50 méter hosszú gyártósort alakítottak ki a szakértők, akik a fenékzsaluzatra helyezték el az 1-2 milliméter méretpontosságot tartó acélsablonokat. A sablonokban elhelyezve a betonelemekbe emelőfüleket betonoztak be, így oldva meg az akár 2,5 tonnás elemek mozgatását. Hideg időben minden gyártósorra egy mobilizált védősátort helyeztek el, amelyet több helyen hőlégfúvókkal fűtöttek. 

36,5 méter hosszú hídgerendákat emeltek be négy ütemben

Az Y-híd szerkezeti mozgásai és dilatálása egyedinek mondható. A 10, 7, 4 és D jelű támaszok építése során összesen 22 gömbsüvegsarut kellett elhelyezni. A műtárgy geometriai kialakításából kifolyólag minden irányba mozgó saruk teszik lehetővé a hossz- és keresztirányban történő szabályozott és tervezett elmozdulásokat, továbbá a szögelfordulásokat.

A saruzott támaszok hídpályalemez-csatlakozásaihoz a felszerkezetekbe épített ‒ német cég által legyártott ‒ vízzáró dilatációk épültek be. A szerkezeti dilatációk beépítése a 10, 7, 4 támaszok esetén október 15-ére fejeződött be, a D jelű támasz esetén az A-B-C-D támaszközök pályalemezének elkészülése után történik meg a beépítés. A hídfőknél aszfaltdilatációkat alkalmaznak.

A hídalakot vertikálisan és horizontálisan is a monolit alulbordás felszerkezeti elemeket és tartókat tartalmazó részek váltakozása adja meg.

A két monolit falszerkezetbe összesen 3075 köbméter C35/45 típusú szerkezeti betont, valamint 560 tonna 8‒32 átmérő közötti betonvasat építettek be a szakemberek. A szükséges betonmennyiségeket a munkaterületre telepített főkeverő, valamint a tartalék keverő biztosította az építés alatt. Az említett monolit magok betonozása több ütemben történt meg augusztus 2-a és szeptember 30-a között.

Az előre gyártott feszített vasbeton tartókat tartalmazó felszerkezetek négy, egymástól független kivitelezési ütemben készültek. A műtárgy kivitelezése során FCI90, FCI120, 36,5 méter hosszúságú FI150 hídgerendát emeltek be. A 185 darab vasbeton tartót Dunaújvárosban, illetve Szolnokon gyártották.

A vasbeton tartók sóvédelmi, illetve a vasúti vágányok fölé kerülő szélső tartók végleges felcsapódás elleni acélszerkezetei már a gyártó telephelyén elkészültek. A hídgerendákat az FI150-es típus kivételével közúton szállították ki a beemelések helyszíneire.

A híd 6-os és 7-es támasza között meglévő, és az építés alatt mindvégig akadálytalanul üzemelő, vasúti vágány található. A 6-os támasz és 7-es támasz közé – a két monolit mag között kapcsolatot teremtve – 16, egyenként 36,5 méter hosszúságú FI150 előre gyártott vasbeton tartót emeltek be. A tartókat méretükből adódóan a gyártó telephelyéről vasúton szállították ki.

A meglévő közműhálózat és a vasút közelsége komoly organizációs munkát igényelt

A kivitelezés során alapvető nehézséget jelent a zöldmezős beruházásoktól eltérő organizációs feladatokat követelő városi környezet. Az építkezés területén a jelentős vasútállomás közelségének köszönhetően rengeteg a közmű, és itt találhatók a szintén jelentős mértékben közművesített MÁV-telepi lakóingatlanok és bérházak is. Az építés előrehaladását két fontos szempont határozta meg: a munkaterület mielőbbi közműmentesítése és a vasúttal érintett munkaterületeken a vágányzárak ütemezése. Kiemelten fontos volt a Pfaff Ferenc utca, a Vörösmarty Mihály utca és a Kisfaludy Károly utca csomópontjában található vasúti átjáró lehető leghosszabb idejű zavartalan fenntartása is.

A projekt tervezett átadása 2022 októberében lesz, de a műtárgyépítési munkarészekkel már 2022. nyár végére elkészülnek a szakemberek.

Szöveg és fotó forrása: Magyar Építők