Megszépül a Rákóczi út és a Vaspálya utca a HE-DO Kft. munkájának köszönhetően Jászberényben

A jászberényi Rákóczi úton és a Vaspálya utcában újítja fel az útburkolatot a HE-DO Kft. A beruházás során a szakemberek rendezettebbé varázsolják a vasútállomás előtti területet, valamint új kerékpártárolókat és parkolókat is építenek.

Az „Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben” elnevezésű projekt II. ütemét kezdi el hamarosan a kivitelező fővállalkozó HE-DO Építő Zrt. alvállalkozójaként a HE-DO Kft. a PEKU Agro Kft.-vel.

A 2017-ben beadott és pozitívan elbírált beruházás I. üteme 2019-ben készült el, amelyben többek között szennyvíz-gerincvezeték, csapadékvíz-szikkasztó, gázelosztó és közvilágítás épült, valamint új teherbíró útfelület került a Kerekudvari útra.

A beruházás II. ütemében a vasútállomás épülete és a Sportpálya utca között teljesen új útburkolat kerül a Rákóczi útra. A szakemberek teljesen felújítják az ezen a szakaszon található Zirzen Janka Kollégium és a volt Dohánybeváltó kerítései mellett haladó gyalogosjárdát is.

A vasútállomás épületének biztonságos megközelítése érdekében a Rákóczi út egyik oldalára kerékpáros és gyalogos, a másikra gyalogos átvezetés épül. A vasútállomás előtt egy kulturáltabb, rendezettebb tér épül majd, ahol az ipartörténeti emlékként megmaradó víztorony közeléből kiindulva, az ott található bunkerdomb eltüntetésével növekszik a rendelkezésre álló terület. Az új kerékpártárolók elhelyezése és a buszmegállók komfortosabbá tétele mellett parkoló is épül, melynek egy részét mozgáskorlátozottak használhatják majd.

A beruházás II. ütemében teljes burkolatcsere valósul meg a Vaspálya utcában, valamint megújul az utca bal oldalán, a Kossuth út felé haladó gyalogjárda is. A kivitelezők a vízközmű-fejlesztéssel párhuzamosan a csapadékvíz-elvezető rendszert építik ki legelőször a Vaspálya utcában, illetve a vasút környékén található területek, valamint az állomás ivóvíz- és szennyvízhálózatának rekonstrukciós munkáit végzik el. Ezt követi a földmunka, a közművek cseréje, az út és járdaépítés, ami az út egy részének lezárásával jár együtt a forgalom fenntartása mellett. A kivitelezők a beruházás minden olyan mozzanatáról, amely megnehezítheti az építési területek közelében élők hétköznapjait, folyamatosan tájékoztatják a lakosságot és az itt működő cégeket.

A munkálatok várhatóan 2022. április 30-án fejeződnek be.

Szöveg és fotó forrása: jaszbereny.hu