„Eger, Déli Városrész Közlekedésfejlesztése” című projekt keretében megvalósuló Sas út felújítása, kerékpárút építés, járdaépítés és kapcsolódó zöldfelületek rendezése (TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00002 pályázat keretén belül)

Fontosabb Pillanatok

2018. december 13.

Habis László egri polgármester aláírta a közbeszerzési eljárásban nyertes HE-DO Kft. – Penta Általános Építőipari Kft. építőipari konzorcium képviselőivel, Sipos Zsolt és Pánczél Ottó Péter ügyvezetőkkel az „Eger, Déli Városrész Közlekedésfejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezői szerződését. Az uniós támogatású Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban megvalósuló beruházás bruttó 887,4 millió forintba kerül.

 

A HE-DO Kft. és a Penta Általános Építőipari Kft. megkezdi a munkát a Sas út, ahol a vasútállomás és az Eger patak közötti szakasz teljesen megújul. A konzorciumi tagok generális javításokat végeznek a Sas út alatt húzódó szennyvízcsatornán és kicserélik a gáz-leágazó vezetékeket. Felújítják az úttestet és a járdát, átépítik az út északi oldalán húzódó vízelvezető árkot, ami felett az úttesttől különálló kerékpárutat létesítenek. Az út mindkét oldalán jelentős mennyiségű parkolót alakítanak ki az adottságoknak megfelelően más-más műszaki megoldással. Az útfelújítás összesen 780 méteres szakaszt érint, a kerékpárút pedig az észak-déli hálózatba becsatlakozva 830 méteren épül meg.

2019. március 11.

2019. július 1.

Az eddig eltelt időszakban a kivitelező HE-DO Kft. – Penta Általános Építőipari Kft. alkotta konzorcium az út északi oldalán 800 milliméteres csapadékcsatornát fektetett le a Károlyi Mihály utcától a Tinódi Sebestyén utcáig. Térkővel burkolták le a Károlyi Mihály utca és a Patakpart utca között a járdát, s ugyanezen a szakaszon elkészült a kerékpárút és a leállósávok pályaszerkezete. A déli oldalon ezzel egyidejűleg befejeződött a Károlyi Mihály utca és a Meder utca között a járdák, kapubejárók és parkolók burkolása. A felszín alatt is folyik a munka: elkészült az ivóvízvezeték a Károlyi Mihály utca és a Csákósor utca között, és a házi bekötések is megtörténtek. A konzorcium ugyancsak bekötötte a csapadékcsatornákat a Károlyi Mihály utca, Patakmeder utca és Csákósor utca szakaszon, valamint ez utóbbi területen kiváltották a szennyvíz- és a gázvezetékeket is.

a projekt ünnepélyes átadása

2020. július 24.