Új összekötő utat épített Mátraverebély és Szentkút Nemzeti Kegyhely között a HE-DO Kft.

Befejezte Mátraverebély és Szentkút között a Nemzeti Kegyhely megközelítését könnyebbé tevő 629 méter hosszú új összekötőút kivitelezését 2019 november végén a HE-DO Kft. A kegyhelyhez vezető meglehetősen rossz állapotban levő régi nyomvonal Mátraverebély belterületén keresztül haladt, amit az új nyomvonal kialakításával kellett tehermentesíteni. Az új összekötő út megépítésére még 2017-ben írt ki pályázatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt.) az IKOP-4.1.0-15-2016-00006 projekt részeként. A nyertes kivitelező a HE-DO Kft. lett.

– Az útépítés során szakembereink kiépítették a megtervezett csapadékcsatorna és vízelvezető rendszert, ami burkolt és földmedrű árkon keresztül biztosítja a burkolat víztelenítését. A közműkiváltások után a talaj elégtelen teherbírása miatt a külterületi szakaszokon meszes talajstabilizációra volt szükség, amivel alvállalkozóként a KM Építő Kft.-t bíztuk meg. A meszes talajstabilizáció után a már megfelelő teherbírásúvá vált altalajra töltés, fagyvédő réteg és Ckt útalap került beépítésre. A beton útalap feszültségmentesítése után egy bitumenemulzió permetezést követően kötő-, és kopóréteg került az aszfaltburkolatra. A belterületi szakaszon az új nyomvonal kialakítása miatt két házat kellett lebontani, majd a régi burkolat elbontása után zúzottkő-, Ckt útalap és két réteg aszfalt épült meg. A meglévő épületek biztonságos megközelíthetősége miatt itt járdát is építettünk – mesélt a munkálatok különböző szakaszairól Pintér Gábor, a HE-DO Kft. építésvezetője.

A 21-es számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak kapacitásbővítése miatt megépült út műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárása 2019. október 28-án történt meg. A forgalom a régi nyomvonal megtartása mellett november végén indulhatott meg az új összekötő úton a Nemzeti Kegyhely felé.